شهرها و روستاهای ثبت جهانی صنایع دستی

اصفهان

روستای خراشاد

روستای قاسم آباد

شیراز

تبریز

مشهد

سیرجان

میبد

مریوان

لالجین

آباده

روستای کلپورگان

ملایر

زنجان

بستن
مقایسه