راهنمای ورود و ثبت نام

1) در صفحه اصلی وب سایت مطابق تصویر ذیل گزینه “حساب کاربری” را انتخاب نمایید.

2) در منوی باز شده از گزینه حساب کاربری مطابق تصویر ذیل گزینه “ثبت نام” را انتخاب نمایید.

3) در صفحه باز شده، مطابق تصویر ذیل آدرس ایمیل و گذر واژه مناسب را وارد نمایید تا ثبت نام در تفریحاتی انجام شود.

4)   در پنل کاربری گزینه “ویرایش اطلاعات” را مطابق تصویر ذیل انتخاب و اطلاعات خود را تکمیل نمایید.

5) در صفحه ویرایش اطلاعات مطابق تصویر ذیل اطلاعات شخصی خود را تکمیل نمایید.

6) ورود؛ در صفحه اصلی وب سایت مطابق تصویر ذیل گزینه “حساب کاربری” را انتخاب نمایید.
7) در منوی باز شده از گزینه حساب کاربری مطابق تصویر ذیل گزینه “ورود به حساب” را انتخاب نمایید.
8) در صفحه باز شده، مطابق تصویر ذیل آدرس ایمیل و گذر واژه را وارد نمایید تا به حساب کاربری¬تان در تفریحاتی وارد شوید.

9) بازیابی گذرواژه

     در صورت فراموشی گذرواژه گزینه ” گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟” را مطابق تصویر ذیل انتخاب نمایید.

10) در صفحه باز شده جهت یادآوری گذر واژه، ایمیل خود را مطابق تصویر ذیل وارد و گزینه “بازگردانی گذرواژه” را انتخاب نمایید.

11)

–        در این مرحله ایمیل بازنشانی گذر واژه به آدرس شما ارسال می گردد.

–        پس از دریافت لینک بازیابی در صفحه ایمیل خود می توانید گذرواژه جدید وارد نمایید.

بستن
مقایسه