درباره نمایشگاه

وزارت میراث فرهنگی، گردشگر ی و صنایع دستی با هدف بهره گیر ی از ظرفیت های فضای مجاز ی در توسعه اقتصادی صنایع دستی کشور بالاخص در پی شیوع مجدد بیمار ی کرونا و خسارتهای ناشی از آن، برای نخستین بار، نمایشگاه ملی صنایع دستی را به صورت آنلاین برگزار می کند و با برنامه ریزی های به عمل آمده، روند ایجاد و راه انداز ی سامانه آنلاین نمایشگاه از طر یق شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی و همکار ی با بخش خصوصی تحت برند تفریحآتی انجام می پذیرد.

این نمایشگاه فرصت مناسبی جهت برقراری ارتباط با علاقه مندان به صنایع دستی و همچنین هنرمندان و تولید کنندگان محصولات برتر صنایع دستی در سطح کشور می باشد. همچنین با توجه برگزاری این نمایشگاه به صورت آنلاین مخاطبان بسیاری از سراسر ایران به عنوان مخاطب در این سامانه حضور خواهند داشت.

بستن
مقایسه