با عنایت به انتخاب اشخاص برگزیده مسابقه مجازی سبکی نو برای شب چله با استفاده از صنایع دستی و صدور گواهینامه های مربوطه ، اسامی برگزیدگان مسابقه یاد شده اعلام گردید.

سمیه توفیقی ، محدثه طوبایی ، ماندانا سید طالبی ، پروین غفاری مقدم ، احمداحمد زاده ، ندا تیرانداز ، صدیقه علیشاه ، هانیه سارای ، مرضیه پیروی ، ثنا انهجم شعاع ، فرشته محمدی ، ناهید قلی ، فاطمه باقری زاده ، فاطمه مرادی ، مرضیه قهوه چی ، الهام غلامی ، سمانه کریمی ، امیردهاز ، مهین حامدی نصب ، زهرا سارنی ، زهرا صیدی ، فوریه مقتدرفرد ، نیلوفرشاهان ، سعیده اعرابی ، آرش محمودی ، ثریا اسکندری ، فاطمه سامعی ، رئوفه فقیهی ، مریم اقبال ، صدیقه شادکام ، آذین روانشادی ، سمیه معتقد ، ام البنی سارانی ، زینب جابری ، فاطمه آقاجانزاده ، شاهد نطاق ، محبوبه سادات نادری ، راضیه ناظمی ، رقیه ساعی ، ملکه شادات شاکر ، فاطمه علیزاده ، مهنار خارابی ، شیمارهبریار، پوران خارابی مقدم ، مرضیه توکلی ، آرزو آریانی ، مریم شاه زئی پور ، معصومه پودین ، حسین مکاری ، نیکتا کلالی ، پرستوصادات صابری ، فاطمه سادات مزنگی ، خاطره جبارنیا ، فهیمه سالارکیا ، سهیلا ولی سوسهاب ، شیما ناصریان ، رحیمه حسینی ، نسیم قربانی ، گلفام دالایی ، فاطمه خراسانی ، آرزو بلوچ ، سمانه سلامتی ، سارا رضایی ، مائده زارعی ، ام البنی ، طاهری -عاطفه اسماعیل زاده ، فاطمه حسینی ، بهناز پویان ، مازیار درزاده ، زینب پیش قدم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
مقایسه